Zasady polityki prywatności

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława Łokietka 5/2, 70-256 Szczecin. Dane wykorzystywane będą do przeprowadzenia tej kampanii oraz w celu poinformowania Cię o kolejnych naszych działaniach naszej Fundacji (w tym za pomocą poczty elektronicznej) oraz w celach statystycznych. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, a Swoje dane możesz w każdej chwili poprawiać.

Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania działań kampanii związanej z promocją tej petycji. Jeżeli nie podasz danych, nie zarejestrujemy Twoich działań na naszej stronie.

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu z siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława Łokietka 5/2, 70-256 Szczecin (zwaną dalej Fundacją bądź administratorem danych) w następujących celach: (i) informowania o przebiegu kampanii medialnej związanej w projektem (ii) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych, wydarzeniach publicznych i możliwościach wspierania działalności naszego Instytutu. Przetwarzanie Pana/Pani danych we wskazanych powyżej calach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji. Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, który jest przewidziany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Administrator danych odpowiada za zastosowanie odpowiednich mechanizmów ochrony przewidzianych w RODO w przypadku ewentualnych transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim wypadku administrator zapewni możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani prawo do: (a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii danych, (b) sprostowania danych, (c) usunięcia danych, (d) ograniczenia przetwarzania danych, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niewłaściwy, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jego na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska. Masz prawo przeniesienia swoich danych do innego administratora.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w naszej Fundacji może Pan/Pani zapoznać się w naszej Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://fundacjaoma.pl/polityka-prywatnosci/. W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt na adres siedziby Fundacji: ul. Władysława Łokietka 5/2, 70-256 Szczecin, z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych” lub na adres poczty elektronicznej biuro@fundacjaoma.pl